เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด


     บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด ของเราดำเนินการธุรกิจในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งได้เริ่มทำธุรกิจนี้ช่วงต้นปี 2549 โดยใช้ชื่อว่า “ บริษัทจัดหางาน เดอะ เฟิร์ส กูด แมน จำกัด ” นับได้ว่าเป็นบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่เริ่มดำเนินการเป็นรายแรกๆ ที่ให้บริการด้านนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่กำลังขาดแคลนในไทยในทุกประเภทกิจการ การนำเข้าคนต่างด้าวนั้น เป็นไปตามระบบการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ หรือที่รู้จักกันในนาม MOU 

     ภายหลังทางรัฐบาลได้มีการประกาศกฎหมายใหม่เกี่ยวกับต่างด้าว คือพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้ง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใสในการทำงาน ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้าง จึงได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางกระทรวงแรงงาน เป็นวงเงิน(สด)ทั้งสิ้น 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) และจดทะเบียนชื่อใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย ตามมาตรา ๓๔ ชื่อว่า “บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด”


“ เพราะเรานำเข้าแรงงาน ด้วยการยึดหลักคุณธรรม 2 ประการคือการนำเข้าแรงงานด้วยคุณภาพ และคุณธรรม 

คุณภาพ คือ คนงานดี ขยัน ตั้งใจทำงาน ปัญหาน้อย เพื่อความไว้วางใจได้ ของนายจ้าง 

คุณธรรม คือ งานต้องดี นายจ้างดี และคนงานมีงานและมีรายรับที่ดี


ด้วยวิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพของเราคือ 

"ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว ด้านคนงานต่างด้าว พร้อมมุ่งมั่นและให้บริการ เพื่อเป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้า"

มาตรฐานและการรองรับ

"บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด เราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ ISO9001:2015  พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวคล้องด้านการจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพและความพร้อมในการมอบการบริการให้แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งเกร่งให้แก่ธุรกิจระบบการจัดการแรงงานต่างด้าวต่อไป"บริการของเรา
Our Service
 

นำเข้าคนต่างด้าว ตามระบบ MOU (คนใหม่)นำเข้าคนต่างด้าว ตามระบบ MOU (คนเก่า-ระบุตัว)รับดูแลบริหารจัดการคนต่างด้าว
ในโรงงาน ให้กับฝ่ายบุคคลต่ออายุเอกสารคนต่างด้าว
กรณีครบวาระ ปีที่ 2 ปี และปีที่4


 
body tag
Sale desk
รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว, รับทำ MOU ต่างด้าว, ทำ MOU ต่างด้าว, แรงงานพม่า, จ้างแรงงานต่างด้าว, อยากได้แรงงานต่างด้าว, คนงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย, คนงานต่างด้าว Mou, นำเข้า Mou พม่า, จ้างแรงงานต่างด้าว, นำเข้าต่างด้าว 3 สัญชาติ, แรงงานต่างด้าวนำเข้าถูกกฎหมาย, MOU ต่างด้าว, ทำ MOU แรงงานต่างด้าว, 
นำเข้า MOU ถูกต้องตามกฎหมายแบบครบวงจร, นำเข้าแรงงานต่างด้าว, พม่าMOU, จัดหาแรงงาน, นำเข้าต่างด้าว, ต่างด้าว Mou, นำเข้าต่างด้าว Mou, นำเข้าต่างด้าวถูกกฎหมาย, บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด, บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว, นำเข้าแรงงานต่างด้าวฟรี, บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย, ทำพาสต่างด้าว, ยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว, รับทำเอกสารต่างด้าว, MOU พม่า, แรงงาน ต่างด้าว ลาว, บริการแรงงานต่างด้าว, จัดหาต่างด้าว, จัดหาแรงงานต่างด้าว, นำเข้าแรงงานMOU, ต้องการแรงงานต่างด้าว, หาคนงานพม่า, จัดหาคนงานต่างด้าว, บริษัท จัดหา คน งาน ต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว Mou, แรงงานต่างด้าว, รับเหมาแรงงาน, ทํา mou กัมพูชา, MOU กัมพูชา, MOU ถูกต้อง, ทำ MOU ต่างด้าว, ต่างด้าวถูกกฎหมาย, บริษัทจัดหางานแรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย, จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องทําอย่างไร, ทำ Mou พม่า, อยากได้แรงงานต่างด้าว, บริษัทจัดหางานที่เกี่ยวกับต่างด้าว, บริษัททำเอกสารให้แรงงานต่างด้าว, บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย, บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
เว็บสำเร็จรูป
×