ขั้นตอนการบริการของเรา (Our Services Procedure)นำเข้าคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (MOU) 
(พม่า, กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม)(Our Services Procedure)
นำเข้าคนต่างด้าว (คนงานใหม่,คนงานที่ครบวาระ 4ปี, คนงานเก่าระบุตัว,คนงานผิดกฎหมายนำเข้าใหม่ให้ถูกต้อง) ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ทำเอกสารให้ครบถ้วน อาทิเช่น หนังสือเดินทาง, วีซ่า 2 ปี (ต่อได้อีก 2 ปี รวม 4 ปี), ตรวจสุขภาพ ใบอนุญาตทำงาน พร้อมการดูแลคนงานตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน
  
รับบริการดูแลเอกสารคนต่างด้าวทุกประเภท

ต่ออายุวีซ่าคนต่างด้าว ที่ครบ 2 ปี และ 4 ปี, ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน, รายงานตัว 90 วัน,แจ้งที่พัก 24 ชั่วโมง ทำเอกสารเพื่อแก้ไขคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ทำให้ถูกฎหมาย ตามขั้นตอนของกรมการจัดหางาน
   
รับดูแล บริหารจัดการคนต่างด้าวในโรงงาน ให้กับฝ่ายบุคคล

เรารับบริการ ดูแลและบริหารจัดการคนต่างด้าวในโรงงานให้กับนายจ้าง หรืออีกนัยหนึ่งคือ กึ่งซับคอนแทรค ที่รับดูแลเรื่องเอกสารของคนต่างด้าว จัดระบบ หอพัก รถรับ-ส่ง หรือทำหน้าที่ให้กับฝ่ายบุคคล ดูแลคนต่างด้าวที่มาทำงานในโรงงาน ทั้งเอกสารของคนต่างด้าว การรายงานตัว 90 วัน การต่ออายุเอกสาร เพราะด้วยประสบการณ์ และระบบการดูแลคนต่างด้าวที่มีศักยภาพ พร้อมบุคลากรในการดูแลคนงานตลอดที่โรงงาน ตลอดอายุสัญญาจ้าง ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
body tag
เว็บสำเร็จรูป
×