หน้าแรก ผลงาน การดูแลแรงงาน รับประกันแรงงาน ติดต่อเรา
 
   
บริการของเรา  
เอกสารประกอบการนำเข้า  
สิทธิประโยชน์ของแรงงาน  
แรงงาน พม่า MOU คืออะไร?  
 
 
 
 
 
 

แรงงาน พม่า MOU คืออะไร?
        แรงงานพม่าตามระบบการจ้างงาน MOU คือระบบการจ้างงานที่มีการประสานการนำเข้าโดย รัฐ ต่อ รัฐ
        แต่ให้บริษัทเอกชน หรือ นายจ้าง เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหา นำเข้าเอง  แต่ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน  กรมการกงสุล  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่าด้วย
        โดยมีข้อตกลงว่า

  • นายจ้างที่ประสงค์จะนำเข้าแรงงานกลุ่มนี้ ต้องขาดแคลนแรงงานจริง 
  • ไม่อยู่ในกลุ่มของโรงงานจะทะเบียน  BOI
  • ต้องจัดให้บริการฟรี เรื่องที่พัก น้ำ-ไฟ กับแรงงานกลุ่มนี้
  • นำแรงงานเข้ารับสิทธิประกันสังคมในการรักษาโรค
  • จะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

        แรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานใหม่ คัดใหม่ ไม่เคยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย และการสื่อสารภาษาไทยอาจจะไม่ได้เลย หรือ ถ้าได้อาจจะนิดหน่อย และแรงงานสามารถทำงานอยู่กับนายจ้างได้ถึง 2 ปี และนายจ้างสามารถต่อวีซ่า และขอใบอนุญาตทำงานเพิ่มได้อีกถึง 6 ปี ซึ่งแล้วแต่การตกลงใครจะจ่ายให้

แรงงานพม่า mou

        แรงงานพม่าตามระบบ MOU นี้จะสามารถอยู่กับนายจ้างเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น จะย้ายที่ทำงานไม่ได้ หรือเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนายจ้างไม่เหมือนกับแรงงาน ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งหลบหนีบ่อยครั้ง หลังจากที่นายจ้างทำหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้ว สูญเสียเงินไปหลายบาท และหลายครั้งก็หลบหนีไปตรงช่วงเวลาที่ต้องการแรงงานจริงๆอีก

          การจ้างแรงงานกลุ่มนี้ นับว่าเป็น เรื่องที่ดี และนายจ้างได้รับประโยชน์มากทีเดียว แต่สิ่งสำคัญ นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎที่ทางกฎหมายวางไว้ เช่น เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ห้องพัก การจ่ายเงิน ค่าล่วงเวลา เพราะแรงงานกลุ่มนี้ที่เรานำเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อมาทำงาน ไม่ต้องการหลบหนี แต่ถ้าหากแรงงานจะอยู่กับท่านยาวนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเหล่านี้เช่นกัน........

©  Copyright 2012 The First Good Man Recruitment Co., Ltd.